Användar villkor


HUR BEHANDLAR VI DIN PERSONLIGAINFORMATION?När du använder Mobivet AB:s tjänster, så lämnar du ifrån dig information om dig själv. Personnummer, var du bor, vilken e-postadress du har och vilken typ av tjänster som utförs. Vissa av våra kunder undrar vad vi gör med informationen och här beskriver vi lite mer formellt hur vi arbetar med information.

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

Vi är personuppgiftsansvariga i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Grunden i allt vi gör är att behandla våra kunder som vi själva vill bli behandlade, alltid. Det gäller även när det kommer till information.

SAMMANFATTNING AV VÅR INFORMATIONSHANTERING


Vi samlar in så lite information som möjligt. Ex på detta kan omfatta:

• Kontaktuppgifter som namn och adress, personnummer samt e-postadress

• Information om tjänster som du har använt eller begärt, kundtjänstinformation såsom positiva omdömen eller klagomål, åsikter och enkätsvar, kontaktpreferenser och information som kan registreras när de tillhandahåller tjänster till dig eller dina djur. Detta kan även omfatta inspelning av telefonsamtal om du ringer till oss;

• Information om hur du använder våra webbplatser och onlinetjänster, inklusive sidor på sociala medier

Om du använder våra webbplatser och klickar på externa länkar eller besöker våra sidor på sociala medier kan dina personuppgifter också behandlas av leverantörerna av dessa tjänster - till exempel Meta (Facebook) eller Twitter. Dessa webbplatser kommer att samla in ytterligare information om dig för sina egna syften, separat från Mobivet AB.

Vi kommer att samla in dessa uppgifter så att:

• Vi kan tillhandahålla de tjänster som du använder eller har begärt och hantera betalningen för dem som en del av vårt avtal med dig;

• Vi kan förbättra våra tjänster till dig och andra kunder

• Vi kan hantera våra onlinetjänster och andra tjänster effektivt och säkert, som en del av våra legitima affärsintressen och rättsliga skyldigheter gentemot dig;

• Vi kan uppfylla våra lagstadgade skyldigheter, förhindra eller upptäcka brott, eller uppfylla allmänintressen, inklusive skydd av djurens välbefinnande;

• Med ditt samtycke, så att vi kan ge dig information om produkter och tjänster som kan vara av intresse.

Om du inte vill att vi använder vissa av dina personuppgifter kan det hända att vi inte kan tillhandahålla tjänster till dig - t.ex. betalningsuppgifter eller kontaktuppgifter.

Vi samlar normalt inte in eller använder uppgifter som räknas som "särskilt känsliga personuppgifter", t.ex. uppgifter om religion, sexualitet eller hälsa.


Förutom att använda tjänsteleverantörer för att stödja vår verksamhet kan vi dela information med andra separata organisationer som också är personuppgiftsansvariga. Detta kan omfatta följande:

• Jordbruksverket och Länsstyrelsen

• Andra veterinärspecialister, laboratorier och leverantörer av djurhälsa och byråer, om personuppgifterna inte kan anonymiseras eller om det annars är nödvändigt

• Försäkringsrådgivare och andra professionella och juridiska rådgivare

• Inkassobyråer

• Brottsbekämpning, bedrägeribekämpning och andra offentliga myndigheter

• Företag som du har godkänt (t.ex. sociala medier)

Om någon del av vår verksamhet outsourcas, säljs eller slås samman, och där det är tillåtet enligt lag, kommer vi att dela dina uppgifter med den nya leverantören så att tjänster kan fortsätta att tillhandahållas till dig. De kan använda dina personuppgifter på samma sätt som anges i denna policy. Vi kommer naturligtvis att informera dig om alla sådana förändringar och ge dig en möjlighet att välja bort att dina uppgifter delas med en ny leverantör.


DATASKYDDSANSVARIG HOS Mobivet AB


Katarina Svensson är dataskyddsansvarig och ansvarar för hur informationen i bearbetas.
Vill du ha kontakt så maila:

skillingarydssmadjurspraktik@gmail.com

HUR ANVÄNDER VI DEN HÄR INFORMATIONEN?


Vi använder din e-postadress för att kunna skicka information till dig. Vill du inte ha information från oss så kan du enkelt via denna länk avbeställa vidare informationsbrev och kommer då inte bli kontaktad av oss igen.


INFORMATION TILL ANDRA AKTÖRER


Vi lämnar aldrig ifrån oss din information till någon annan. Undantag görs om vi av någon anledning är tvingade enligt lag eller domstolsbeslut.


DINA RÄTTIGHETER OCH VAL


Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Du kan när som helst begära att vi rättar uppgifterna om dig om de skulle visa sig vara felaktiga eller inaktuella eller att vi helt tar bort dem.

Du har dessutom rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt få veta vilka av dina personuppgifter som vi hanterar. Din skriftliga begäran skickas till postadressen nedan och måste vara undertecknad av dig personligen.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss eller Datainspektionen.


SÅ HÄR KONTAKTAR DU OSS


För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss.


skillingarydssmadjurspraktik@gmail.com

Vi hoppas att du i och med detta känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och vill fortsätta använda vår webbplats.