Veterinär kiropraktik

Målet med kiropraktisk behandling är rörlighet, alltså att hålla djuren gående.
Kiropraktik är en behandlingsmetod där kroppen stimuleras till att själv, med sina egna resurser, återskapa eller bibehålla sina normala funktioner. Alla leder i kroppen bör vara rörliga, kiropraktiskt sett är ryggradens leder viktigast.

När passar det med kiropraktisk behandling?

  • Efter skador, till exempel hältor, där djuren snedbelastat ryggen under en tid.

  • Vid anatomiska avvikelser såsom svankrygg, kort- resp lång rygg.

  • Hos hästar är det vanligt med problem från dåligt tillpassad sadel, att ryttaren själv är sned i rygg/bäcken eller helt enkelt sitter fel.

  • Vid hård, ensidig träning. En hund som tränas mycket i koppel går i stort sett hela tiden med huvudet vinklat snett uppåt höger för att hålla kontakt med sin förare. Detta skapar ofta låsningar i nacken.

  • Förebyggande på högpresterande djur. Detta kan i många fall motverka överbelastningsproblem.

I stort sett alla djur kan behandlas med kiropraktik. Själv behandlar jag framförallt hästar och hundar. Gamla och stela hundar svarar ofta mycket bra på kiropraktisk behandling. Även hundar som arbetar hårt eller går på rehabiliteringsprogram efter sjukdom eller kirurgiska ingrepp är vanliga patienter.

När är kiropraktik inte så lämpligt?

  • Framförallt vid hälta. Om djuret visar hälta eller en avvikande rörelse på ett enstaka ben bör man enligt min mening låta djuret genomgå konventionell veterinär undersökning i första steget.

  • När djuret är behandlat för sin rörelsestörning kan det vara en god idé att påskynda tillfrisknandet med kiropraktik. I många fall är rörelsestörningar långdragna processer vilket skapar låsningar i rygg och nacke. Dessa kan vanligen lösas med kiropraktisk behandling och därmed återfår djuret en normal rörelse.

Kiropraktikbehandling av smådjur sker på praktiken i Skillingaryd
Hästbehandlingar kan göras vid hembesök om avståndet är rimligt. 
Altenativet till hembesök är behandling hemma hos mig, jag har möjlighet att behandla även under tak.

Undersökning och behandling tar mellan 20 till 45 minuter beroende på grad av problem och vilket djurslag. Det är mycket olika hur många behandlingar som krävs, vanligen är behovet två till tre behandlingar.

Tags: